Drifting
Fotografie do projektu „Drifting” powstawały podczas odkrywania kilku europejskich stolic. Miasta te były odkrywane według zasady, że zbłądzenie w nowym mieście jest najlepszym sposobem na jego poznanie i doświadczenie. Otwartość na nowe sytuacje i przestrzenie w trakcie bezcelowych spacerów pozwoliła na odkrycie fragmentów codziennego życia mieszkańców. Sytuacje zostały zawłaszczone przez fotografie i przekształcone w dzieło, tym samym zamazując granicę między codziennością, a sztuką. Do fotografii zostały dołączone mapy, które przeplatają się z fotografiami.
Wystawa miała na celu przeniesienie fotografii do życia codziennego. Zdjęcia zostały pokazane w przestrzeni miejskiej, a uczestnikom udostępniona mapa by je odnaleźć.
Książka została wydana w 15 egzemplarzach, matowy wydruk, wym 13 x 18 cm.