Fotografie do projektu „Drifting” powstawały podczas odkrywania kilku europejskich stolic. Miasta te były odkrywane według zasady, że zbłądzenie w nowym mieście jest najlepszym sposobem na jego poznanie i doświadczenie. Otwartość na nowe sytuacje i przestrzenie w trakcie bezcelowych spacerów pozwoliła na odkrycie fragmentów codziennego życia mieszkańców. Sytuacje zostały zawłaszczone przez fotografie i przekształcone w dzieło, tym samym zamazując granicę między codziennością, a sztuką. Do fotografii zostały dołączone mapy, które przeplatają się z fotografiami.
Wystawa miała na celu przeniesienie fotografii do życia codziennego. Zdjęcia zostały pokazane w przestrzeni miejskiej, a uczestnikom udostępniona mapa by je odnaleźć.
Książka została wydana w 15 egzemplarzach, matowy wydruk, wym 13 x 18 cm.
Photographs for the "Drifting" project were created while discovering several European capitals. Cities were discovered on the principle that getting lost is the best way to get to know and experience ambience of the city. Openness to new situations and spaces during purposeless walks (according to Guy Debords concept of Derive) allowed the discovery of ambigiuos fragments of the everyday life. Situations were appropriated by photographs and transformed into a work of art, thereby blurring the border between everyday life and art. The maps have been attached to the book, which are mixed with the photographs. The project explores a concept of getting lost, as a way of discovering new situations through coincidence. 
In 2019 there was a 3 day exhibition of the photographs, which purpose was to transfer photography back to everyday life. Photographs were shown in the urban space, and participants were provided with a map to find them.

You may also like

Back to Top